tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The female erection.
Cassie knew she would crack moist if she saw that hot guy from work again.
viết bởi Chips Mckenzie 02 Tháng năm, 2011