Top Definition
The act of a black person beating up a white person.
Damn homie, Jamal really put a cracker smacker on that cashier at Baskin Robbins.
viết bởi Murphy Llama 17 Tháng một, 2004
A black girl that only does white guys
Laqueffa is such a cracker smacker banged the whole lacrosse team
viết bởi Gerth Brookes 08 Tháng mười, 2014
A white Heroin dealer (can sell other stuff to), usualy gets stuf stolen form him and is a real bich to everyone, even his mom.
That kid just ripped me off again, fuck that cracker smacker.
viết bởi Space Turtle 17 Tháng mười, 2006
A white Heroin dealer (can sell other stuff to), usualy gets stuf stolen form him and is a real bich to everyone, even his mom.
That kid just ripped me off again, fuck that cracker smacker.
viết bởi Space Turtle 16 Tháng mười, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×