tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
A maddog way of saying egg.
chuck us 3 cups of milk and a 2 crackleberries I'm gonna make a cake in this motherfucker.
viết bởi odaddy_69 21 Tháng sáu, 2010