tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A Raymond who loves to smoke crack.
Crackmond's been smoking that crack again! God Crackmond sure loves to smoke crack!
viết bởi Auhsoj Retawyb 13 Tháng mười một, 2009

Words related to Crackmond

crack loves raymond smoking