tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
An abbreviation for Craigslist.
Dude, check out this wagon I bought on Craigly!

My bitch just pawned my heart on Craigly's casual encounters...
viết bởi Craig list my shit. 19 Tháng chín, 2010