tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
To have a large square cranium (head).
Rob has to wear a box for a hat because he has a cranius blockus.
viết bởi robpowers27 26 Tháng ba, 2012