Top Definition
Acute pains in the abandomen as a result of going on the lash and forgetting to take a shit. Not very funny, just painful. Poo breaks are advised.
Dave: "Shiiiit, didn't go for a poo break."
Tom: "Mate you're sure to get the crippling crap-cramps."

Aloysius: "See how that girl's walking? Got crap-cramp."

Answerphone: "Sorry, can't get to the phone right now, suffering from crap-cramp."

Molly: "Going for a shit."
Edith: "Why?"
#crapcramp #crampcraps #foat #jurd #fat tail
viết bởi Udrai Scheit 26 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×