Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
A crazy asain
2. A white/Asain
Damm, you know jackie chan is a crasain!
viết bởi Mellie the crasain2 27 Tháng sáu, 2009
0 0

Words related to Crasain:

adj asian emu ethinic white