tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
A goofball who you can see wearing a helmet and crashing into things
Dante Immusbizzle
viết bởi Bratley 22 Tháng năm, 2003