tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A website promoting pub crawls, funny pictures, good beers and merchandise.
viết bởi Crawl Master #2 05 Tháng mười một, 2013