tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
clothing,gear,material items
your creamz look hard
viết bởi swagger d 24 Tháng một, 2011