The ability to be creative and unique. To dare to be different and don't care what other people think.
In writing class, I'm so good at making up stories because I have so much creatability. My teacher wants to turn my story into a novel.

In art class, I feel just so free to be myself because of my creatability and skills to think outside the box.
viết bởi PrincessR 08 Tháng mười hai, 2009

6 Words Related to Creatability

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×