Top Definition
To complain. A mild form of whining.
Quit cribbing about how rough your day has been.
viết bởi Virgo4 11 Tháng một, 2010
Cribbing is the naval slang for cheating in a exam and getting away with it like only a true champion does.
"Did you just crib that last exam" "Hell yeah my cribbing is top notch"
viết bởi Steven Andrews 04 Tháng bảy, 2006
sleeping at someone elses place.
i'm cribbing wit chuu this weekend baby.
viết bởi Jzo 15 Tháng chín, 2009
The act of of chilling at the crib.
What are your plans for the day?.....I'm not sure, right now I'm just cribbing until something comes up.
viết bởi Polo Spoon 03 Tháng mười một, 2012
A weird way to pronounce craving.
Licking you all the time is a cribbing of mine...
viết bởi Jinxi 26 Tháng bảy, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×