tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
same as a fire crotch, flaming red pubic hairs.
"Damn Becky is hot!" -Bob
"I wouldnt touch that ole crimson crotch for anything." - Sam
viết bởi D-Miller 11 Tháng sáu, 2008