tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
a trollop whoreface female but real down to earth like.
ya she is cristalyne -ish
viết bởi Shaye Sweets 27 Tháng chín, 2010