tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
An amazingly beautiful person, formally meaning Crystal.
Person 1: That Cristelle has radiance.
viết bởi Kaluwa 19 Tháng sáu, 2012