tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
"Mama, I ain't no CRIZZNEL, them popos just be harassin' me."
viết bởi Chingo Bolemongo 26 Tháng chín, 2006