tìm từ bất kỳ, như là twoosh:
 
1.
Extra crunk. Almost sloppy, but still chillin.
Yo, we was in the club last night and son got crizznunk!
viết bởi LLyod Lieberenzo 22 Tháng mười hai, 2005

Words related to Crizznunk

chilin drunk patrying raging very thirsty