Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
Slang term for the common rec. Drug marijuana.
Yo man, me and some " buds" are going to smoke some o' that cron-jawn...you in?
viết bởi Xlax922 09 Tháng tám, 2009
5 1

Words related to Cron-jawn:

bong cool crack drugs fun marijuana pot weed