tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A shortened form of "crossing my fingers."
"Crossies that I get this new job!!"
viết bởi Murr24 29 Tháng sáu, 2012