tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Improper act or crudeness
Belching in someone's face. "Please excuse my cruidity"
viết bởi Neko-kun 23 Tháng sáu, 2005