Merman/mermaid semen/cum/ejaculation
"But King Trident, I don't want to swallow your crum!"
viết bởi Eeeeeyow 10 Tháng một, 2009
(noun). one who is crummy, trashy, dirty, old, etc. often characteristic of the Los Angeles rock scene.
"Get a load of these L.A. crums! God they totally suck!"
viết bởi Linzzz 18 Tháng ba, 2008
verb, noun, adjective or any "fill in the blank" word to describe anything at any given time.
"omg you can be so crums sometimes!"
viết bởi professor crums 26 Tháng chín, 2008
Taking a dump on someone's chest.
Instead of the cleveland steamer, he gave her a crum shot.
viết bởi mack 18 Tháng một, 2004
The process of chopping of your wang and eating it with fried rice.
Hay rhys you dick you crummed(the pasted tense)your self.
viết bởi Hooza_snoza 17 Tháng sáu, 2003
It's when you cry and cum at the same time. A feeling of eternal happiness.
Every Christopher Nolan film will for sure make you crum.

I just crummed.
Crumming is my speciality.
viết bởi Jonye 03 Tháng mười hai, 2014

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×