tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Refers to crabs found whilst eating out ones Mum
"I went down on your Mum last night. Talk about crunchy mum bits."
viết bởi Purple Squishy 10 Tháng hai, 2010