tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Street name for crack pipe. Also know as "The glass dick".
Yo dawg... Let me hit that "Crystal ship".
viết bởi Ted Noles 03 Tháng bảy, 2011