tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A abbreviated name of the the video game "Counter-Strike Global Offensive"
Johny: Want to play some CSGO?
Paul: nah, 1.6 is way better.
viết bởi HYP3 16 Tháng mười hai, 2013