This is a woman who is usually in her early 40's who is considered a cougar or a "milf". She finds men in their 20s very sexually attractive and hooks up with them or dates them.
Tina said "Hey I saw Reenie at the bar with some young guy, Kevin last week."

Kara said "Really I heard she was hooking up with the new rookie cop, Mike".

Tina said" OMG, She is always with some cub. Reenie is a cubaholic!!!
viết bởi Casey Bruin 17 Tháng năm, 2013

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×