tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
Ejaculatory fluids so volumetric it can bury a small Pacific island in cum
Baby, you're about to get a cum tsunami!
viết bởi pfc. Snowball 25 Tháng tám, 2010