tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A cross between cum and a dumpster.
I lost about 5 pounds of ball butter in that skanky cumper.
viết bởi Brent30 22 Tháng hai, 2008