tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A slang term for female masturbation.
I was up late last night cunt cuddling.
viết bởi TheBitch13 16 Tháng mười một, 2010