Top Definition
Taboo slang for vaginal discharge.
"I got a mouthful of her cunt custard."
"She came so hard that she was spraying cunt custard everywhere."
"What did her cunt custard smell/taste like?"
viết bởi Jake Reed 28 Tháng hai, 2006
The combination of sperm and the womens juices oozing out of a womans cunt after they have both cum
had to change the sheets after all the cunt custard oozed out of her cunt and onto the sheets
viết bởi aw74 23 Tháng hai, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×