Top Definition
pretty much the biggest bitch you've ever met, but despite her bitchyness,she still finds randoms to sleep with her, also making her a giant slut.
person 1:Dude she is the biggest bitch I've ever met!!!
person 2: I know, I dont know how she got half the football to sleep with her in one night!!
person1: She is such a cuntawhoreasaurus, the only time she ever stops being a bitch is when there is a cock in her mouth!!!
viết bởi alimegz 10 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×