1)Meaning a guy who has his girlfriend whenever he wants.

2) A derogatory term meaning your bitch's pussy is so ugly that it needs a bag over it.
1)Aww you fucking cuntbagger, how come you can tap that whenever you want.

2)Kevin's girlfriend is a cuntbagger.
viết bởi Iosephos 30 Tháng mười, 2006
Top Definition
An individual who, by being a cabaiste, snatches glory from ones hand.
Yi fuckin cuntbagger.
viết bởi M. A. Larkin 04 Tháng mười một, 2007
it means bitch;

also a female grocery store bagger
U cunt bagging cunt bagger son of a bitch
viết bởi Sir. Puckering Penis 15 Tháng bảy, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×