Top Definition
(noun) |kənt•bandit| An insulting name given to people who steal anything of value from you, one-up you, or are just plain stupid. Often used as a title when blaming someone.
Karen: Joanie, did you eat my nachos?
Joanie: Sorry...
Karen: God, you are such a cuntbandit!
viết bởi reg&rob 26 Tháng một, 2010
A cunt bandit is someone who steals the pootie, and then throws it away so nobody else can bang it.
Trent and all other faggots with similar names are prima facie examples of the cunt bandit.
viết bởi Jacques Asse 21 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×