tìm từ bất kỳ, như là half chub:
 
1.
the man that is second to Chuck Norris
chuck norris round house kicks while curvy mullets round house kicks curving bullets
viết bởi Kyu-rain 31 Tháng tám, 2008
1 6

Words related to Curvy mullets

chuck curvy man mullets nigga norris