tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A Slovakian Irish hybrid swelling to the midriff region.
Have you seen the Cusack on that Cyril Smith? What a fat cunt.
viết bởi Eshington Jack 20 Tháng mười một, 2004