tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Like John Cusak. Sappy. What Jenny makes Andy
Oh Andy, the hand made card and poem is so cusaky of you.
viết bởi Jennifer Adams 01 Tháng một, 2008