tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To leave
Let's cut eight outta here.
viết bởi pupaboy 20 Tháng tám, 2010