tìm từ bất kỳ, như là rockabilly girl:
 
1.
in filming, to zoom in/out; pan to
We cut to a large, hairy object.
viết bởi Aaron W. 11 Tháng mười hai, 2002