tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
to get joked on or fooled

as adj. cuxish=foolish
you totally got cuxed man, we were jking dawg.
viết bởi mgoody 01 Tháng ba, 2010