tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Being afraid of getting messaged by Cvetan Dimov.
Good example for cvetanophobia:
"Cvetan Dimov: Hi"
viết bởi thexaxoo 21 Tháng sáu, 2013