tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a hardworker, yet lazy terrible bike rider. He loves flirting with girls.
not ur ass again right?
u should bend down and they'll give u a ride.
viết bởi Shay 05 Tháng tư, 2005