tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a big, ancient, small-handed douchebag.
" he's a d-bag, but at least he not a d-bagasaurus.. "
viết bởi The New 01 Tháng tư, 2012