tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Location in michigan
Ghetto, slum town
8 mile, Eminem's old street
I live in D-troit dogg!
viết bởi Jared 02 Tháng năm, 2004