tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
acronym: Dumb Ass Ignorant Fucker
What a DAIF!!!
viết bởi Disturbed-off 05 Tháng hai, 2010