Dope Ass Musicians;
Musicians with dope ass talents.
Yo dog! You hear that new hit from my bois the D.A.M. yet?
Naw dog...but I heard it was dope ass.
#dope #ass #musicians #talent #dope ass rappers
viết bởi Anonymous Rappa 31 Tháng mười hai, 2006
mothers against dyslexia
Johnny, over come here I so can question you a ask.
viết bởi collegesucks2001 10 Tháng mười hai, 2003
A...dumb ass man.

Robmeatrius is such a dam....
#dab #ass #shit #dogg #cracker
viết bởi RobBaby 21 Tháng tám, 2006
female prostitute or whore over the age of 18,
man did u check out the ears on that dam at the llama ranch
viết bởi wednesday adams 07 Tháng mười một, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×