Dope Ass Musicians;
Musicians with dope ass talents.
Yo dog! You hear that new hit from my bois the D.A.M. yet?
Naw dog...but I heard it was dope ass.
viết bởi Anonymous Rappa 31 Tháng mười hai, 2006
mothers against dyslexia
Johnny, over come here I so can question you a ask.
viết bởi collegesucks2001 10 Tháng mười hai, 2003
female prostitute or whore over the age of 18,
man did u check out the ears on that dam at the llama ranch
viết bởi wednesday adams 07 Tháng mười một, 2003
A...dumb ass man.

Robmeatrius is such a dam....
viết bởi RobBaby 21 Tháng tám, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×