Top Definition
DDH
a Ding Dong Holder, or my sister in law!
Man you are kind of cool, but you sure are a DDH.
viết bởi Dougs246 06 Tháng mười, 2007
DDH
Abbreviation for the Doo Doo Hole
I totally slamajammaed that chick's DDH last night!
viết bởi Stephen GA 24 Tháng tám, 2006
DDH
Dirty Dirty Hipster-one who prides himself on being the lowest on the hipster totem pole. In the world of hipsters, these guys are the real deal.
There goes another DDH on his fixie.
viết bởi DDHdood 28 Tháng tám, 2008
ddh
DDH ~ Devon Dirty Hoe!
1.Someone Who pisses off the queen of marysville!
2.Get to drunk can't keep there pants on, messing with someones boyfriend.
3.dirty hoe from devin..
you are the queen of the Ddh's .. Eh Nikki
viết bởi }}i{{ * kaytlin * })i({ 03 Tháng ba, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×