tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Die in a suicide bomb
Jon Lee needs to diasb.
viết bởi afghfoasidjas 27 Tháng sáu, 2009