tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
DAMNIT IS FRIDAY AGAIN
DIFA - used to express their feelings about friday.
viết bởi roocknrolla 06 Tháng năm, 2011