Do I look like a give a fuck?

Commonly used on Facebook, to describe a feeling of being annoyed and/or want everyone to know you could care less.
Jamie: "OMGahh! You never text me back, I hate you!"

Daniel: "DILLIGAF?!"
viết bởi DontGiveUhh 10 Tháng hai, 2011
Do I Look Like I Give A Fuck
mary "what did he say about your new braces"
anne "he dosent like them, but, dilligaf, really"
viết bởi cwistinaaa 14 Tháng một, 2009
Do I Look Like I Give A Fuck
"Yo"!!
Ain't that yer Girl-Friend making out with that OTHER Hot chick???

DILLIGAF???
viết bởi DragonWolfe 17 Tháng tư, 2008
do i look like i give a fuck
so what dilligaf
viết bởi witchsnitch 02 Tháng tư, 2010
Do I look like I give a f*ck
can also be dilligaff: Do I look like I gave a flying F*ck
That bumper sticker said 'DILLIGAF'
viết bởi slitherfth 16 Tháng mười, 2008
do i look like i give a fuck
teacher:hey your late for class young man
Student:D.I.L.L.I.G.A.F.
viết bởi lil' man 08 Tháng mười một, 2006
Do I look like I give a fuck?!
Your dog just shitted on my mother's porch! DILLAGAF!
viết bởi Bionicle 20 Tháng chín, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×