tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Internet slang for donkey kong
Donkeh kong is teh pwnage.
viết bởi CHADONKEHKONG 25 Tháng tư, 2006

Words related to DONKEH KONG

atari donkey games jumpman kong video